Zapytanie ofertowe - dostawa i wykonanie układu sterowania oraz przełączników antenowych wraz z certyfikowanym okablowaniem

2017.04.07

Zapytanie ofertowe - dostawa i wykonanie układu sterowania oraz przełączników antenowych wraz z certyfikowanym okablowaniem w ramach projektu:"Zakup aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej " sprawa nt SIL/LAB/11/2017, z podziałem na 3 części