Dziękujemy za wizytę na stoisku E-3 podczas XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2015 w Kielcach 2015

2015.07.01

Dziękujemy za wizytę na naszym stoisku E-3 podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2015 który odbył się w dniach 1-4 września 2015 w Kielcach. ul Zakładowa 1

Siltec zaprezentował najnowsze produkty i usługi, w tym m.in. sprzęt związany z bezpieczeństwem przetwarzania i przesyłu informacji wrażliwych, sprzęt pola walki  w tym m. in. systemy kierowania ogniem, wojskowe odbiorniki GPS, urządzenia zagłuszające (jammery), urządzenia i systemy łączności radiowej i satelitarnej.

Na targach zaprezentowaliśmy także najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie sprzętu typu TEMPEST.

Na stoisku znajdował się sprzęt i rozwiązania naszych partnerów biznesowych takich jak: S&T, Rockwell Collins, Selex ES, Motorola.