II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”

2014.02.09

W dniu 13 marca 2014 roku, podczas targów CrimeLab i EuroLab, odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”. 

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była rola służb zaangażowanych w prowadzenie oględzin i wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych. Głównym celem spotkania było podsumowanie i omówienie obecnego stanu wiedzy na temat badania miejsca zdarzenia w Polsce i za granicą oraz umożliwienie wymiany doświadczeń w tym zakresie.

W dniu konferencji odbędą się dwa równoległe przedsięwzięcia. Jedno z nich to sesja naukowa
z udziałem światowych oraz krajowych przedstawicieli kryminalistyki. Wygłoszą oni referaty na temat współpracy służb zaangażowanych w prowadzenie oględzin oraz możliwości usprawnienia tej współpracy, gdyż są to kwestie kluczowe do zapewnienia właściwej jakości prowadzonych czynności oraz uzyskania niepodważalnych materiałów dowodowych.

Drugim z planowanych na 13 marca 2014 roku przedsięwzięć byłu pokazy polegające na symulacji oględzin miejsca zdarzenia z udziałem techników i ekspertów kryminalistyki oraz prokuratorów. Zaprezentowane zostały oględziny nielegalnego laboratorium narkotykowego oraz oględziny miejsca zabójstwa z użyciem broni palnej. Zadaniem techników było ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych znajdujących się na danym stanowisku za pomocą odpowiednich środków i metod.

Przedsięwzięcie było skierowane zarówno do teoretyków, jak i praktyków kryminalistyki, a także do naukowców, przedstawicieli polskiego sądownictwa i prokuratury, kadry kierowniczej Policji, techników kryminalistyki, przedstawicieli biznesu z kraju i ze świata.

Warto podkreślić, iż była to już druga edycja konferencji poświęcona miejscu zdarzenia. Poprzednie konferencje w ramach tego cyklu także cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem.

Siltec był głównym sponsorem tej Konferencji.