Umowa z firmą NEOCOM Software Rus

2013.12.08

W listopadzie br. SILTEC podpisał z firmą NEOCOM Software Rus z Sankt Petersburga umowę dotyczącą dystrybucji i konserwacji oprogramowania TRBOnet.

SILTEC uzyskał status „dystrybutora generalnego” z prawem do dystrybucji i konserwacji licencji na użytkowanie tego oprogramowania na terytorium Polski. Na bazie tej Umowy SILTEC stworzy sieć dystrybucji opartą przede wszystkim na autoryzowanych w Polsce partnerach firmy MOTOROLA.

TRBOnet jest oprogramowaniem zarządzającym stosowanym w sieciach radiokomunikacyjnych używających cyfrowych urządzeń DMR (Digital Mobile Radio), dostarczanych przez MOTOROLA na rynki całego świata pod marką MOTOTRBO.

Firma NEOCOM jest czołowym w świecie partnerem aplikacyjnym MOTOROLI, tworzącym oprogramowanie dla sieci radiowych wykorzystywanych zarówno przez służby bezpieczeństwa publicznego, jak również instytucje i przedsiębiorstwa sektora komercyjnego.

Dzięki współpracy z NEOCOM SILTEC uzyskał możliwość szerszego udziału w polskim rynku radiokomunikacyjnym, szczególnie w zakresie systemów łączności pracujących zgodnie ze standardem DMR i korzystających ze sprzętu MOTOTRBO firmy MOTOROLA.