Uzyskaliśmy Nagrodę Defender podczas Targów MSPO 2013

2013.09.04

Z satysfakcją informujemy, iż w ramach edycji XXI MSPO Kielce 2013 r. Konsorcjum firm:

- WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI Nr 1 S.A. z Zegrza,

- TELDAT Sp. j z Bydgoszczy,

- SILTEC Sp. z o.o. z Warszawy,

otrzymało prestiżową nagrodę DEFENDER wnioskowaną przez Komisję Konkursową i przyznaną przez Radę Programową Targów.

Nagroda została przyznana za prezentację ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO WTS obejmującego innowacyjne, unikalne, kompleksowe rozwiązanie systemu informacyjnego o charakterze narodowym, dedykowanym dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

SYSTEM WTS kompletowany jest w oparciu o koncepcję i produkty ww. Konsorcjum oraz komponenty dwóch producentów/podwykonawców krajowych powiązanych merytorycznie z Konsorcjum:

- KRYPTON POLSKA Sp. z o.o. realizujący w SYSTEMIE (w kooperacji z SILTEC Sp. z o.o.) kryptograficzną ochronę informacji niejawnych o charakterze narodowym – szyfratory IP serii K/SIL,

- UNITRONEX POLSKA Sp. z o.o. realizujący w SYSTEMIE (w kooperacji z SILTEC Sp. z o.o. i KRYPTON) zabezpieczenie polonizacji szerokopasmowych radiostacji IP pokładowych i osobistych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż prezentowany SYSTEM WTS posiada uwiarygodnioną zdolność do integracji istniejących systemów narodowych użytkowanych w SZ RP i zarządzaniu kryzysowym, a także zdolność współpracy koalicyjnej w ramach NATO.