Zapytanie ofertowe - dostawa dwukanałowej, jednofazowej linii pomiarowej w ramach projektu:

2017.01.30

Zapytanie ofertowe - dostawa dwukanałowej, jednofazowej linii pomiarowej w ramach projektu: Zakup aparatury naukowo badawczej do Laboratorium Ochrony Elektromagnetyczne. Sprawa nr SIL/LAB/o7/2017.
Pliki do pobrania


Sciągnij Plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sprawa SIL/LAB/07/2017
Sciągnij Plik Przedłużenie terminu skladania ofert
sprawa nr SIL/LAB/07/2017
Sciągnij Plik Zapytanie ofertowe + zalaczniki