Zapytanie ofertowe - dostawa i wykonanie układu sterowania oraz przełączników antenowych wraz z certyfikowanym okablowaniem

2017.04.07

Zapytanie ofertowe - dostawa i wykonanie układu sterowania oraz przełączników antenowych wraz z certyfikowanym okablowaniem w ramach projektu:"Zakup aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej " sprawa nt SIL/LAB/11/2017, z podziałem na 3 części
Pliki do pobrania


Sciągnij Plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania SIL/LAB/11/2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania SIL/LAB/11/2017
Sciągnij Plik Pytania i odpowiedzi przełączniki antenowe
Sciągnij Plik Zapytanie ofertowe dostawa i wykonanie układu sterowania oraz przełaczników antenowych