Nasze laboratorium


Każde urządzenie do przetwarzania informacji niejawnych produkowane przez Siltec, które ma spełniać odpowiednie wymagania w zakresie poziomu emisji elektromagnetycznych, jest poddawane stosownym badaniom.

W laboratorium wdrożono system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Posiadamy wykwalifikowany doświadczony personel, nowoczesne narzędzia pomiarowe i procedury badawcze. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością w laboratorium oraz jego biegłość i kompetencje techniczne są okresowo potwierdzane poprzez audyty Jednostki Certyfikującej Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na terenie Polski posiadających tego typu laboratorium.

Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej firmy Siltec Sp. z o.o. uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium Nr 193/2009/JC SKW/UL, wydane przez Jednostkę Certyfikującą Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Świadectwo uznania obejmuje wykonywanie badań w zakresie bezpieczeństwa emisji urządzeń przetwarzających informacje niejawne, w procesach certyfikacji tych urządzeń, prowadzonych przez Jednostkę Certyfikującą BBTI SKW, na zgodność z technicznym poziomem zabezpieczania urządzeń według BTPO 701B dla poziomu TPZU-3, TPZU-2, TPZU-1 (odpowiednik NATO SDIP-27 level A,B,C).

Jako uznany producent sprzętu TEMPEST, Siltec wymieniony jest na stronie internetowej NATO (w dziale dotyczącym bezpieczeństwa emisji). Nasze wyroby znajdują się również na liście Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)German Zoned Products List March 2012 (strony 149 i 195).