Profil działalności


Energetyka:

 • produkcja i sprzedaż:
  • agregatów prądotwórczych;
  • urządzeń typu UPS;
  • rozdzielnic energetycznych niskiego napięcia;
  • systemów monitoringu zasilania.
 • projektowanie i wykonywanie zintegrowanych systemów gwarantowanego zasilania obiektów zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klientów;
 • modernizacja funkcjonujących u Klientów systemów gwarantowanego zasilania obiektów;
 • nadzorowanie poprawnej pracy urządzeń i systemów gwarantowanego zasilania u Klientów, realizowane w formie szybkiego reagowania ekipy serwisowej naszej firmy na zaistniałe awarie i uszkodzenia;
 • serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń i systemów gwarantowanego zasilania;
 • specjalistyczne konsultacje i doradztwo oraz szkolenia dotyczące urządzeń i systemów gwarantowanego zasilania.


Rozwiązania IT:

 • produkcja, sprzedaż oraz serwisowanie gwarancyjne zestawów komputerowych o obniżonym poziomie emisji elektromagnetycznej;
 • produkcja, sprzedaż oraz serwisowanie gwarancyjne dedykowanych laptopów o obniżonym poziomie emisji elektromagnetycznej;
 • produkcja, sprzedaż oraz serwisowanie gwarancyjne szaf ekranujących;
 • sprzedaż sprzętu komputerowego wykonanego w technologii “RUGGED”, spełniającego normy MIL-STD;
 • specjalistyczne konsultacje i doradztwo oraz szkolenia dotyczące urządzeń i systemów IT.
 • świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego wyrobów IT.


Systemy Specjalne:

 • sprzedaż urządzeń i systemów łączności radiowej (HF, VHF i UHF) i łączności satelitarnej oraz systemów wideotelekonferencji;
 • sprzedaż systemów rozpoznania radioelektronicznego i walki elektronicznej;
 • integrowanie różnych systemów dowodzenia i łączności;
 • sprzedaż urządzeń i systemów wykorzystujących termowizję, urządzeń laserowych do kierowania ogniem oraz namierzania i oznaczania celu;
 • sprzedaż wyrobów indywidualnego wyposażenia żołnierza, w tym między innymi: hełmów kuloodpornych typu Mich, kamizelek kuloodpornych, celowników noktowizyjnych;
 • specjalistyczne konsultacje i doradztwo oraz szkolenia dotyczące oferowanych i dostarczanych urządzeń i systemów specjalnych.
 • serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne dostarczanych urządzeń i systemów specjalnych.


Kryptografia:

 • sprzedaż certyfikowanych urządzeń i systemów kryptograficznej ochrony informacji niejawnych stosowanych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
 • instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów ochrony kryptograficznej informacji niejawnych w lokalizacji u klientów;
 • modernizacja funkcjonujących systemów ochrony kryptograficznej informacji niejawnych;
 • konfigurowanie systemów ochrony kryptograficznej informacji niejawnych na podstawie wymagań klientów;
 • specjalistyczne konsultacje i doradztwo w zakresie oferowanych urządzeń i systemów ochrony kryptograficznej informacji niejawnych;
 • specjalistyczne szkolenia w zakresie eksploatacji i użytkowania urządzeń i systemów ochrony kryptograficznej informacji niejawnych;
 • świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w dziedzinie kryptografii.


Badania laboratoryjne:

wykonywanie badań laboratoryjnych urządzeń ochrony elektromagnetycznej przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych w ramach procesu certyfikacji tych urządzeń nadzorowanych przez Jednostki Certyfikujące Służb Ochrony Państwa (ABW, SKW) - Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej Siltec Sp. z o.o. posiada świadectwa uznania tych Jednostek.