Oferty pracy


 

Firma Siltec Sp. z o.o. w Pruszkowie 

Dynamicznie rozwijająca się firma  poszukuje pracownika na stanowisko:

 

Kierownik projektu w Dziale Sprzedaży Systemów Zasilania

Miejsce pracy: Pruszków

Opis stanowiska

 • Promowanie usług i produktów firmy;
 • Pozyskiwanie nowych klientów w zakresie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Dział Systemów Zasilania firmy Siltec;
 • Prowadzenie negocjacji z klientami i podwykonawcami;
 • Przygotowanie ofert handlowych w oparciu o specyfikację potrzeb klienta;
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji umów;
 • Współpraca z działem technicznym;
 • Budowanie długofalowych relacji z Klientami.


Wymagania

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • Umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne;
 • Determinacja w realizacji postawionych celów;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Wysokie zdolności interpersonalne;
 • Wysoka kultura osobista i poczucie odpowiedzialności.

 

 

Serwisant urządzeń awaryjnego zasilania w Dziale Systemów Zasilania

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne: elektrotechniczne, elektryczne lub elektroniczne (preferowane wyższe);
 • wiedza i doświadczenie w serwisowaniu UPSów (montaż, uruchomienie, testy naprawy, przeglądy);
 • świadectwo;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP, co najmniej „E” do 1kVA z zakresem obejmującym pomiary;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na odbycie szkoleń w fabryce oraz korzystanie ze źródłowej dokumentacji technicznej;
 • obsługa WORD, EXEL.

Ponadto od kandydata oczekuje się:

 • dyspozycyjności – możliwość pracy w nocy lub weekendy,
 • obowiązkowości,
 • solidności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • niekaralności

CV proszę przesyłać na adres mailowy : praca@siltec.com.pl

 

 

Laborant   -   Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej  w Dziale Certyfikacji Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej

Miejsce Pracy: Pruszków

OPIS OFERTY PRACY 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie badań (w tym badan kompatybilności elektromagnetycznej) i sprawdzenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz opracowywanie wyników pomiarów,
 • opracowywanie dokumentacji metod badań i wzorcowań, opracowywanie planów badań i konfiguracji stanowisk badawczych,
 • konstruowanie wyposażenia laboratoryjnego,
 • uczestnictwo w zarządzonych szkoleniach pracowników w zakresie metrologii elektrycznej, kompatybilności elektromagnetycznej i systemu zarządzania.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne kierunek elektrotechnika, elektronika lub pokrewne (mile widziana specjalność: metrologia elektryczna),
 • znajomość podstawowych metod pomiaru wielkości elektrycznych, podstawy statystycznej analizy danych pomiarowych,
 • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych (multimetry, oscyloskopy, analizatory, odbiorniki),
 • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW lub zgoda na przeprowadzenie procedury dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”,
 • znajomość systemów operacyjnych w zakresie obsługi (microsoft windows, linux i inne),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym korzystanie ze źródłowej dokumentacji technicznej,
 • dokładność, zdyscyplinowanie, samodzielność i motywacja do pracy,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

PONADTO OD KANDYDATA OCZEKUJE SIĘ:

 • znajomości ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomości ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomości normy ISO17025,
 • dyspozycyjności – możliwość pracy w nocy lub weekendy,
 • obowiązkowości,
 • solidności,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • niekaralności.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku oraz/lub praca
  w laboratorium testów i certyfikacji lub badań EMC.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie procedury dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju umiejętności, w tym szkolenia,
 • konkurencyjne wynagrodzenie.

W pełni akceptujemy osoby bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną, które spełnią wymagania rekrutacyjne.

praca@siltec.com.pl