eCustodian - System Zarządzania Materiałami Krypto i Produkcją Kluczy


  • eCustodian jest skomputeryzowanym systemem informatycznym zaprojektowanym dla i przez Krypto Custodians
  • Zbudowany w szczególności dla wsparcia Państwowego Organu Dystrybucyjnego (NDA) i podobnych organizacji z dziedziny kryptografii w ich codziennej działalności
  • Oparty na SDIP-293 – “Instructions for Control and Safeguarding of NATO Crypto Material”
  • Unikalny w zakresie integracji procesu produkcji kluczy z zarządzaniem materiałem krypto
  • Działa w wielu państwach należących do NATO
  • Umożliwia przejście na zarządzanie kluczami w postaci elektronicznej
  • Współdziała z systemem DEKMS (DACAN EKMS - Military Committee Distribution & Accounting Agency)