radiokomunikacja


Budowanie inteligencji w każdym punkcie infrastruktury.

Podstawą systemu jest sprawnie działająca infrastruktura przesyłu danych obejmująca całe miasto i pozwalająca integrować nowe usługi i funkcjonalności w przyszłości.

  • systemy łączności - podstawowymi środkami zintegrowanego systemu ratownictwa, wykorzystywanymi do przekazywania informacji, kierowania i alarmowania, a także do dowodzenia służbami ratowniczymi są profesjonalne systemy łączności radiowej (Professional Mobile Radio). Umożliwiają one bezzwłoczną reakcję na zdarzenie, niezawodną wymianę informacji oraz efektywne dysponowanie siłami straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego.
  • systemy komunikacji głosowej - oferują połączenia z użyciem stacji bazowych lub bezpośrednio, przy czym umożliwiają one integrację i współdziałanie służb bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie rozwiązanie takie umożliwia nadanie niektórym połączeniom wysokiego priorytetu, by komunikaty alarmowe były traktowane nadrzędnie - dotyczy to m.in. sytuacji niecierpiących zwłoki, np. zagrożenie zdrowia lub życia.
  • infrastruktura inteligentnej sieci zasilania – warstwa komunikacji ze wszystkimi punktami sieci wraz z systemami automatyki podstacji, pozwalającymi na przekierowywanie energii z przeciążonych linii, wczesne ostrzeganie i identyfikację przyczyn awarii sieci;
  • inteligentne liczniki (smart meters) – stanowią niezbędne ogniwo między siecią domową i sieci inteligentną, zbierają dane zużycia mediów, w przypadku przerw w dostawie także szybszą lokalizację awarii i skrócenie czasu wyłączenia;
  • witryna sieci Web – umożliwiająca klientom uzyskanie szczegółowych informacji na temat ich zużycia generując szczegółowe raporty, sugeruje także czasowe profile zużycia skutkujące obniżeniem kosztu pobranych mediow, a także racjonalizacją jej zużycia.