Cyfrowy system łączności trunkingowej Dimetra IP Compact jest w pełni zintegrowanym systemem łączności radiowej TETRA, opracowanym na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego, przemysłu, użytkowników komercyjnych oraz przedsiębiorstw - dla zastosowań o różnej skali i w różnych sektorach rynku.

Rozwiązanie Dimetra IP Compact oferuje szybką i wszechstronną łączność w oparciu o zaawansowaną architekturę IP, zapewniając optymalną konfigurację i dostępność połączeń. Modułowa budowa systemu pozwala użytkownikom wdrażać jego podstawowe usługi i dodawać kolejne funkcje w zależności od potrzeb i dostępnego budżetu.

Rozwiązanie Dimetra IP Compact wykorzystuje oprogramowanie i architekturę znaną z rozwiązań TETRA o zasięgu krajowym, używanych przez organizacje bezpieczeństwa na całym świecie. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z wypróbowanych i sprawdzonych funkcji i mają zapewniony trwały rozwój i wsparcie w przyszłości.

Dimetra IP Compact pozwala zwiększyć wydajność i produktywność zasobów, w konsekwencji zwiększając konkurencyjność prowadzonej działalności.
Dla użytkowników o zwiększonych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa łączności, w tym dla organizacji bezpieczeństwa publicznego, Dimetra IP Compact oferuje szeroki zakres usług bezpieczeństwa, m.in. szyfrowanie interfejsu radiowego, wysoki poziom zabezpieczenia w postaci szyfrowania End-to-End(szyfrowanie wzdłuż całego łącza) oraz rozwiązanie zarządzania kluczami szyfrującymi do wydajnego zarządzania bezpieczną siecią radiową.

Dimetra IP Compact pozwala zwiększyć bezpieczeństwo pracy Użytkownikom dzięki zintegrowanym funkcjom transmisji głosu i danych a kompleksowe rozwiązanie infrastruktury i szeroki wybór terminali abonenckich zwiększa elastyczność zastosowań i możliwości współpracy.